OP ZOEK NAAR FINANCIËLE RUST VOOR WERKNEMERS

Herken jij ze, werknemers met financiële problemen?

Grote kans dat ze ook bij jou werken.

Onderzoek van het NIBUD toont aan dat bijna 80% van de bedrijven werknemers heeft met financiële problemen.

Zowel jonge en oude werknemers, hoog- een laagopgeleid, alleenstaand en gezinnen met kinderen. Kortom heel veel mensen hebben geen grip op hun financiën en daarmee geen financiële rust.

Deze financiële problemen neemt een werknemer ook mee naar het werk, met een verlies aan productiviteit en een toename van het aantal verzuimdagen als gevolg.

Wat kan jij hier als werkgever aan doen?

Als werkgever kan jij een belangrijke bijdrage leveren aan de financiële rust van je werknemers en veel ellende voorkomen. Dit kan je doen door hun financiële problemen in een vroeg stadium te herkennen.

Een van de eerste duidelijke signalen dat er iets niet goed gaat is vaak loonbeslag. De financiële problemen en schulden zijn dan al vergevorderd. Er zijn ook verschijnselen die eerder te signaleren zijn.

Herken de verschijnselen van financiële problemen van werknemers in een vroeg stadium

Met de gratis checklist van Financiële Rust Voor Jou heb je de signalen waar je als werkgever alert op kan zijn op een rijtje, zodat er eerder actie ondernomen kan worden bij mogelijke problemen.

Biedt tijdig de juiste hulp aan

Het aanbieden van de juiste hulp van jou als werkgever en een gecertificeerde budgetcoach helpt zowel je werknemer als je organisatie. De budgetcoach van Financiële Rust Voor Jou biedt deze hulp in de vorm van individuele budgetcoaching, workshops, en (e-)training. In de praktijk blijkt budgetcoaching een effectieve en voordelige oplossing.

De juiste ondersteuning resulteert in minder verzuim, toegenomen productiviteit en een loyale en meer gemotiveerde werknemer.

Als budgetcoach streef ik ernaar je werknemers financieel zelfredzaam te maken, zodat ze na begeleiding op eigen kracht financiële rust kunnen ervaren en er tijdens het werk weer voor 100% kunnen zijn. Ik doe dat met een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak. Ik stel ze kritische vragen en houd een spiegel voor, soms ben ik streng. Ik oordeel niet, maar ik zal je werknemer, met humor en voorbeelden van hun eigen gedrag, uitdagen om hun financiële situatie aan te pakken met als doel financiële rust en zelfredzaamheid.

Wil je meer weten, mail of bel me dan om te bespreken wat ik voor je werknemers kan betekenen in een vrijblijvende kennismaking

Maaike_Zwaan

GRATIS CHECKLIST

Signalen financiele problemen bij werknemers

In drie stappen naar financiële rust voor jou werknemer

FINANCIEEL OVERZICHT

De eerste belangrijpe stap op weg naar financiële rust is het creëren van een overzicht van de inkomsten, uitgaven en schulden. Veel mensen met financiële problemen hebben hier moeite mee. De budget coach van Financiële Rust Voor Jou helpt met het sorteren van (ongeopende) post, bonnetjes en beheren van gegevens uit bankafschriften, aanvraag van toeslagen om zo een compleet financieel OVERZICHT te creëren.

Hierbij bied ik werkvormen aan om het gemaakte overzicht bij te houden, zodat de werknemer steeds opnieuw weet hoe hij er financieel voorstaat.

Ik coach en help totdat de werknemer het vertrouwen heeft het eigen budget te kunnen beheren en financiële rust ervaart.

FINANCIEEL INZICHT

Het hebben van overzicht is de eerste stap op weg naar financiële rust.

Het gebruik van de gegevens van het overzicht brengen INZICHT in de financiële situatie.

De kennis en ervaring van de budget coach brengen de werknemer aan de hand van diverse werkvormen en gesprekken over zijn financiële gedrag en doelen tot het financiële INZICHT.

Dit INZICHT is soms al voldoende om financiële zaken anders te gaan doen en zo de gewenste financiële rust te geven. In andere gevallen is er meer nodig dan alleen inzicht om de benodigde gedragsverandering of financiële doelen te behalen en zal extra coaching als 3e stap op weg naar financiële rust ingezet worden.

FINANCIËLE RUST

Geeft het INZICHT nog geen financiële rust? Dan kunnen we een stapje verder gaan in de budget coaching door bewustwording van het financiële gedrag en de innerlijke drijfveren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om wezenlijke veranderingen door te voeren in de persoonlijke financiën.

De wil om anders met het budget om te gaan, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en pro-activiteit zijn belangrijk om de laatste stap naar het doel van financiële rust te kunnen zetten

De kennis, ervaring en kwaliteiten van de budgetcoach van financiële rust voor jou begeleiden totdat de werknemer het vertrouwen heeft dat hij zijn gedrag voldoende heeft veranderd om financiële rust te kunnen ervaren.

de producten van financiële rust voor jou

Individuele Budget Coaching

De budgetcoach biedt individuele budgetcoaching aan voor werknemers met financiële problemen.

Ik start met een budgetcheck om overzicht van de financiële situatie te creëren, het budget dus. Samen met je werknemer maak ik een overzicht van de inkomsten en uitgaven, het budget. We maken dus de administratie op orde.

Na het maken van het budget overzicht gaan we aan de slag om inzicht in de financiën te creëren. We weten wat de inkomsten en uitgaven zijn en vullen dat aan met kennis en ervaring van de budget coach. Zo kunnen we je budget vergelijken met gemiddelde budgetten van huishoudens met een vergelijkbare samenstelling en inkomsten.

Ook bekijken we de mogelijkheden voor aanvullende bronnen van inkomen, zoals toeslagen en besparingen op de uitgaven.

Geeft dit overzicht en inzicht in het budget nog onvoldoende financiële rust? Dan gaan we budgetcoaching inzetten om wezenlijke veranderingen door te voeren in je persoonlijke financiën door meer bewustzijn van het financiële gedrag en de innerlijke drijfveren creëren.

Ik coach vanuit een motiverende gespreksvoering, zonder oordeel, maar wel streng en realistisch. Dit doen we totdat je werknemer het vertrouwen heeft dat het gedrag voldoende is veranderd om financiële rust te ervaren.

 

Workshops

Preventie van financiële zorgen begint bij financiële zelfredzaamheid. Tijdens de in-house workshops van een dagdeel komen diverse onderwerpen om de financiële zelfredzaamheid te vergroten aanbod.

Zo zijn er o.a. de workshops administratie op orde en budgetteren en financiële doelen stellen.

Tijdens deze workshop administratie op orde leer ik je werknemers de basis het opzetten van een goede administratie. Ik leer ze een systeem om overzicht te creëren en te behouden. Met een goede administratie voorkom je onnodige verrassingen zoals het vergeten te betalen van een rekening en de daarbij komende extra administratie en eventuele incasso kosten.

Tijdens deze workshop budgetteren leer ik je werknemers de basis van het budgetteren. We hebben het over inkomsten uit werk, mogelijke bronnen voor aanvullende inkomsten, vaste en variabele uitgaven en met name reserveringen. Reserveringen zijn noodzakelijk om incidentele hogere uitgaven voor bijvoorbeeld aanschaf van een winterjas, onderhoud van de woning te kunnen doen.

(E-)Training

De training budgetteren voor financiële rust behandelt in 7-stappen alle facetten van financiële zelfredzaamheid. Zo behandelen we:

  1. Opzetten van een thuis administratie
  2. Overzicht van inkomsten en uitgaven
  3. Mogelijkheden voor aanvullende bronnen van inkomen, zoals toeslagen
  4. Mogelijkheden voor besparingen op de uitgaven.
  5. Budgetteren, sparen en lenen
  6. Wat te doen als het financieel mis gaat
  7. Inzicht in financieel gedrag en innerlijke drijfveren.

Na deze training heeft de werknemer de kennis en handvaten voor financiële zelfredzaamheid. Eventueel diepgeworteld financieel gedrag en innerlijke drijfveren die meer aandacht nodig hebben kunnen in individuele coaching verder worden opgepakt.

 

Budgetcoach Maaike Zwaan heeft voor ons tijdens de Sterk in je Werk week van deRotterdamseZorg een workshop ‘De 5 financiële levensfasen’ verzorgt. Deze workshop is erg positief ontvangen. Maaike geeft praktische en bruikbare tips, en geeft inzicht in de belangrijkste financiële zaken per levensfase.

Een medewerker is alleen in zijn kracht als hij financieel gezond is en blijft, en eigen regie kan nemen. Medewerkers die geen of minder keuzevrijheid in het werk hebben door in het verleden aangegane financiële verplichtingen, verliezen deze eigen regie voor een deel en daarmee vaak een deel van de werk motivatie.

Daarnaast heb ik als HR adviseur helaas te vaak gezien dat geldzorgen kunnen leiden tot stress en andere problemen, met een negatief effect op het werk en de gezondheid. De workshop van Maaike zet medewerkers aan om een solide financieel toekomstplan te maken, en is daarom een goede investering voor zowel medewerker als werkgever.

Ook hebben wij ervaring met de inzet van Maaike als individuele budgetcoach bij financiële problemen. Zij helpt bij het oplossen van acute geldproblemen en coacht medewerkers in een andere omgang met geld om problemen in de toekomst te voorkomen. Medewerkers kunnen hun aandacht hierdoor sneller weer op het werk richten, in plaats van dat de financiële zorgen alle aandacht nemen. Ik beveel Maaike dan ook van harte aan.

Elize Nagtegaal

P&O adviseur - Parnassia Bavo Groep, Parnassia Bavo Groep

Graag en van harte beveel ik Maaike Zwaan als budgetcoach bij u aan. Als letselschadeadvocaat heb ik haar gevraagd om in een zaak van mij te adviseren. Het ging om een zelfstandig ondernemer die ten gevolge van een ongeval arbeidsongeschikt was geworden. Omdat hij geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) had afgesloten én omdat de betreffende aansprakelijke verzekeraar ontoereikende voorschotten op de schadevergoeding verstrekte, kwam het gezin in financiële problemen terecht.

Als budgetcoach heeft Maaike Zwaan alle financiële problemen geïnventariseerd en daarvoor een budgetplan opgesteld en oplossingen bedacht. Op haar advies zijn de uitgaven gesaneerd, is contact opgenomen met diverse schuldeisers en is een adequaat afbetalingsschema opgesteld. Vervolgens heeft zij een en ander in een duidelijk rapport vastgelegd. Met een overzicht van het bedrag dat voorlopig per maand nodig is voor een financieel gezonde huishouding die financiële rust kan brengen.

Na en op basis van dat gemotiveerde en gedocumenteerde rapport van Maaike Zwaan, was de aansprakelijke verzekeraar alsnog bereid om aanvullende voorschotten te verstrekken. Daardoor was een kostbaar en frustrerend kort geding niet meer nodig en zijn (aanzienlijke) proceskosten bespaard. Bovendien kon het gezin voorlopig weer financieel vooruit. En dat is het belangrijkste!

Maarten

Advocaat, Maarten Tromp Advocaten

Vanuit mijn werkgever kreeg ik een budgetcoach toegewezen, in eerste instantie dacht ik ik los het zelf wel op zo iemand over de vloer die in mijn financiën ging kijken vond ik lastig en schaamde mij erg, vooral omdat ik een goed inkomen heb met lage vaste lasten.

Toen maakte ik kennis met budgetcoach Maaike Zwaan, bij de eerste kennismaking kwam ze met een map onder haar arm bij mij binnen. Ik schudde haar de hand en dacht bij mij zelf wat een leuk mens met een vriendelijke uitstraling en een open houding.

Maaike heeft mij alles zelf laten doen, zij stond me wel altijd bij op moeilijke momenten, zoals wanneer ik moest bellen met schuldeisers of instanties. Vanuit die steun kreeg ik steeds meer het vertrouwen en dat gaf mij de energie om de dingen echt grondig uit te zoeken en op te lossen.
Door Maaike haar open houding en het in laten zien dat met de situatie aan de gang gaan je het positieve dingen oplevert heb ik nu financiële rust.

Ingrid

Medewerker in de zorg, Parnassia Groep